Firemní udržitelnost a ESG: novinky za rok 2021 a co můžeme čekat v roce 2022

Za poslední rok došlo v oblasti firemní udržitelnosti k výraznému pokroku. Spousta společností ale stále potřebuje tuto oblast lépe uchopit. Proč? Protože udržitelnost bude mít v následujících letech na jejich činnost čím dál tím větší vliv, a to zejména implementací nových regulací a vyšším nárokem na transparentnost.

Před tím, než se však hlouběji ponoříme do toho, co můžeme v nejbližším období čekat v oblasti Enviromental, Social and Governance (ESG) reportingu, se s vámi chceme podělit o výsledky SmartHead za minulý rok.

Důležitý rok 2021 pro SmartHead

Ve zkratce se dá rok 2021 pro SmartHead shrnout jedním slovem – výborný. Více než kdykoli předtím si společnosti uvědomovali hodnotu, kterou pro ně dokáže vytvořit důsledné sledování jejich udržitelných aktivit a jejich následná komunikace stakeholderům prostřednictvím platformy SmartHead. Množství udržitelných aktivit firem na platformě besmarthead.com vzrostlo proti roku 2020 o 83 % a proti roku 2019 až o 198 %.

Tento nárůst byl způsobený především signifikantním nárůstem společnosti, které si vytvořily Profil udržitelnosti na naší platformě: o 259 % více než v roce 2020 a o ohromujících 1109 % více než v roce 2019. Mezi 5 nejatraktivnějších společností na SmartHead v minulém roce patřily VÚB Banka, Tesco, Super zoo, Dedoles a McDonald´s.

Co pohání tento trend?

Jedním z hlavních důvodů nárůstu aktivit u velkého množství společností jsou požadavky, které v případě udržitelnosti vytvářejí jejich stakeholdeři. Kdo jsou ale tito stakeholdeři? Studie společnosti Gartner hledala mezi 183 mezinárodními firmami odpověď na otázku „Jaké jsou hlavní skupiny stakeholderů, které vytváří tlak na společnosti v oblasti udržitelnosti?“.
Výsledky průzkumu ukázaly, že mezi 4 hlavní skupiny stakeholderů patří: zákazníci, investoři, regulátoři a zaměstnanci. Právě tyto skupiny nejčastěji vyžadují transparentní informace o tom, jak firma přispívá k udržitelnému rozvoji.

Z průzkumu tak jasné vyplývá, že se stává komunikace klíčovou součástí firemní udržitelnosti. Jednotlivé skupiny stakeholderů požadují informace, které jsou srozumitelné a především důvěryhodné. Čím dál tím víc firem proto hledá způsob, jak zlepšit management a komunikaci svých udržitelných aktivit, s čímž jim dokáže pomoct právě řešení od SmartHead.

Úloha soukromého sektoru v udržitelném rozvoji

ESG reporting a jeho komunikace jsou více, než jen odpovědí na požadavky stakeholderů. Nové regulace totiž vyžadují reportování těchto dat z velmi dobrého důvodu. Jak se totiž říká, když neznáte data, neumíte kvalifikovaně rozhodovat. Víc než kdykoliv dřív naše společnost potřebuje, aby byl soukromý sektor schopný změřit a následně snižovat dopad své činnosti na lidi a životní prostředí.

Po schválení Pařížské dohody se Evropský parlament zavázal prostřednictvím Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) k ještě ambicióznějším plánům s cílem transformovat EU na skutečně udržitelný ekonomický prostor. Vyjádřené v číslech, jde o snížení produkce emisí skleníkových plynů o nejméně 55 % do roku 2030, s hlavním cílem dosáhnout uhlíkovou neutralitu do roku 2050.

Pro dosáhnutí těchto ambiciózních cílů se musí společnosti přizpůsobit novým podmínkám. Ačkoli se na úlohu jednotlivce v budoucnosti planety klade velký důraz, v praxi to však bude soukromý sektor, který určí finální výsledek našeho udržitelného boje. Z toho vyplývá otázka, jak může firma jasně deklarovat svůj závazek v oblasti udržitelnosti? Jaké druhy reportů jsou od ní vyžadované a na jaké změny se v této oblasti musí připravit?

Na začátku byl Non-Financial Reporting Directive (NFRD)

V roce 2018 EU představila tzv. Non-Financial Reporting Directive (NFRD), který ukládal velkým subjektům veřejného zájmu (firmy s více než 500 zaměstnanci) povinnost zveřejňovat reporty o jejich dopadech v oblasti udržitelnosti. Po uvedení NFRD do praxe došlo k ještě výraznější poptávce ze strany stakeholderů po rozšíření parametrů, které od firem požadují. Jak už jsme zmínili, hlavními přijímateli informací o udržitelnosti dané firmy jsou investoři, regulátoři, zákazníci a zaměstnanci, spolu s mimovládními organizacemi a sociálními partnery.

Kde jsme teď: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Jako odpověď na růst požadavků stakeholderů vznikla na půdorysu NFRD Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), která se dotkne přibližně 50 000 firem v rámci EU. Od těchto společností bude CSRD vyžadovat zveřejňování dopadů jejich aktivit na společnost a životní prostředí (ESG reporting). Jde přitom o výrazné rozšíření počtu firem, od kterých se tyto informace budou požadovat (oproti původním 11 700 spadajícím NFRD). Po vstupu CSRD do platnosti se bude povinný reporting dál dotýkat společnosti, které splní 2 ze 3 následných kritérií:

  • Čistý obrat společnosti dosahuje 40 miliónů € a více
  • Majetek společnosti dosahuje výše 20 miliónů € a více 
  • Společnost zaměstnává 250 a více zaměstnanců

Předběžný soubor norem, European Sustainability Reporting Standards (ESRS), by měl být oficiálně představený v druhé polovině roku 2022. Společnosti budou muset začít s reportingem dat od roku 2024 (s využitím dat z roku 2023). I když se může zdát, že času na přípravu je ještě poměrně dost, faktem zůstává, že čím dříve firmy začnou naplňovat tyto standardy, tím jednoduší pro ně bude sladit se s CSRD od roku 2024.

Mezinárodní sladění standardů v reportování ESG

Když se podíváme na proces, jak se formoval způsob reportování dat o udržitelnosti, můžeme konstatovat, že to rozhodně nebyla jednoduchá cesta k současnému stavu. Podle Evropské komise je tu hned několik problémů, které se při reportingu dat firmami opakovaně vyskytují. Jedním z nich je nezveřejňování dat, které stakeholdeři vyžadují, případně dat, které jsou pro ně relevantní. Ostatní komplikace zahrnují spolehlivost informací a nemožnost porovnat je s daty jiných firem. Ve zkratce řečeno, zveřejněná data nejsou taková, jako stakeholdeři požadují, což ještě zesílilo s nárůstem zájmu stakeholderů o oblast udržitelnosti.

Jedním z důvodu proč společnosti zápasí s dodáním těchto dat svým stakeholderům jsou nejasné požadavky spolu s velkým množstvím rámců, které firmy můžou na reportování svých aktivit v oblasti udržitelnosti použít.

Jako odpověď na tyto problémy má EFRAG’s Project Task Force on European Sustainability Reporting Standards (PTF-ESRS) přinést sjednocení způsobu reportování udržitelných dat. Snahou EFRAG je vytvořit European Sustainability Reporting Standards (ESRS) a sladit je s předními mezinárodními standardy na reportování udržitelnosti. Zároveň EFRAG j červnu 2021 oznámil podepsání „Vyhlášení o spolupráci mezi EFRAG PTF-ESRS a GRI“.

Ano, udržitelnost je poměrně turbulentní oblastí a čeká nás spousta změn k lepšímu. Ačkoli se na této cestě můžou sem tam vyskytnout překážky, udržitelnější budoucnost bude dosáhnutelnější. Kdyby jste se chtěli dovědět o firemní udržitelnosti víc nebo rovnou začít na udržitelnější budoucnosti vaší firmy pracovat, SmartHead je tu pro vás.

O SmartHead

SmartHead je softwarové řešení pro firmy všech velikostí, které slouží k správě, sledování, reportování a komunikaci jejich aktivit v oblasti udržitelnosti a ESG na jednom místě. Veřejně dostupné firemní Profily udržitelnosti umožňují stakeholderům jednoduchý přístup ke všem informacím o udržitelnosti dané společnosti. Firmy také můžou volitelní ponechat svůj profil v privátním režimu a využívat ho tak jen na interní účely. SmartHead je momentálně v procesu certifikace od GRI (GRI Software & Tool Partner) a jeho řešení už teď využívají mezinárodní společnosti jako Dell Technologies, EY, Tesco, Kaufland McDonald´s, IBM, Henkel, BMW a další.

Vysvětlivky

CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive je soubor nových nažízení EU, který nahradí a bude vycházet z NFRD. Na jeho základě bude muset téměř 50 000 společností reportovat data o své udržitelnosti. Podávání reportů o udržitelnosti se bude muset řídit ESRS (viz níže). 

ERAG – European Financial Reporting Advisory Group připravuje European Sustainability Reporting Standards (ESRS), které bude vyžadovat CSRD. V červnu 2021 EFRAG podepsal „Vyhlášení o spolupráci“ s GRI (viz níže). 

ESG – Enviromental-Social-Governance, bodovací systém sestavený z údajů na měření výkonnosti společnosti v oblasti udržitelnosti.

ESRS – European Sustainability Reporting Standards.

GRI – Global Reporting Initiative, je mezinárodní nezávislá normalizační organizace.

GRI Standards – Světové nejpoužívanější standardy pro reportování dat o udržitelnosti.

GSSB – Global Sustainability Standards Board, vyvinula standardy GRI.

NFRD – Non-Financial Reporting Directive, soubor právních norem EU vztahujících se na velké společnosti s více než 500 zaměstnanci. Byl spuštěný v roce 2018 a vyžaduje, aby společnosti podávali zprávy o společenských a environmentálních dopadech svých aktivit (cca 11 700 společností).

SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation, určené na podporu Evropské zelené dohody (European Green Deal). Jsou v platnosti od března 2021 a jde o soubor právních norem EU, jejichž cílem je zvýšit transparentnost reportování dat o udržitelnosti mezi finančními institucemi a účastníky trhu (platí pro banky, pojišťovny, správce aktivit a investiční společnosti). 

  • Komentáre
  • Podobné články
0
Novinky

Jaké jsou základní zákonné povinnosti e-shopu? Na toto si dejte při prodeji online pozor

0
Design Novinky

Byznys, který vyrostl na odpadkovém koši

0
Rady a tipy Trendy

Jak posílit svoji image na trhu?

Navigácia

Magazíny