Kontakt

E-mail: info@madviso.com
Tel: +421 917 940 915

Fakturační údaje

Madviso s.r.o.
Leškova 3017/8
811 04 Bratislava – městská část Staré Mesto
Slovensko

IČO: 50 545 060
DIČ: 2120365258

Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.114663/B

Tatra banka, a.s.: 2940029953/1100
IBAN / SWIFT: SK38 1100 0000 0029 4002 9953 / TATRSKBX

Navigácia

Magazíny