Vyplatí se vám založit si samostatný podnikatelský účet?

Pokud se rozhodnete nebýt v oblasti příjmu závislí jako zaměstnanec, ale pustíte se do podnikání a rozvíjení vlastních nápadů, budete muset kromě problému, kde sehnat finance pro svůj záměr, řešit i celou řadu pragmatických otázek. Jedna z nich se týká peněžních operací. Řešit všechny finanční obraty prostřednictvím stávajícího soukromého účtu, nebo si raději zřídit zvláštní podnikatelský účet?

Platební karta
Peněžní operace lze v rámci podnikání řešit v hotovosti, na soukromém účtu či prostřednictvím samostatného podnikatelského účtu.

Na začátku je pro každého podnikatele – živnostníka důležité, aby v co největší míře snížil náklady a výdaje, které si rozběh jeho byznysu vyžádá. Je více než pravděpodobné, že budete potřebovat účet, na který vám budou chodit úhrady faktur od klientů a jehož prostřednictvím budete platit a kontrolovat všechny nezbytné transakce, ať už úhrady dodavatelům, platby za zboží, nájemné za poskytované kancelářské či obchodní prostory, energie, telefon a podobně.

Fungovat můžete i bez účtu

Samozřejmě, pokud jste živnostník a dokážete fungovat i přes platby v hotovosti, nemusíte si účet v bance zřizovat vůbec. Zákon to totiž nepřikazuje. Na druhé straně je však účet v bance vcelku praktický – jednak máte finance lépe zajištěné, jednak na realizaci platby nepotřebujete být fyzicky přítomni na určitém místě, protože dnes už můžete obraty zrealizovat i přes internet či mobil banking.

O platbách v hotovosti byste měli vědět, že zákon živnostníkům a právnickým osobám vysloveně zakazuje provádět platby v hotovosti vyšší než 270 000 Kč.

Využívat soukromý účet i na podnikání?

Zřízení podnikatelského účtu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) není povinné. I proto mnoho živnostníků funguje, alespoň zpočátku, na svém osobním účtu. Zřízení i vedení soukromého účtu je totiž obvykle levnější. Pokud budete platit pouze za jeden účet, určitě ušetříte na poplatcích, které souvisejí nejen se založením, ale i se správou účtu a změnami trvalých příkazů či jinými operacemi. Společná správa soukromých i podnikatelských transakcí z jednoho účtu však může mít i několik nevýhod:

  • Berte do úvahy, že koncept „všechno na jednom místě“ může přinášet množství problémů, finanční toky se vám totiž rychle začnou míchat. Čím více se bude firmě dařit, tím více pohybů na účtu zaznamenáte a tím méně přehlednými se stanou všechny soukromé a podnikatelské transakce.
  • Pokud se v rámci podnikání dostanete do úzkých a na vaši firmu bude uvalena exekuce, zablokují vám přístup k celému účtu, a vy budete odstaveni i od svých soukromých příjmů a výdajů.
  • Jelikož číslo účtu musíte nahlásit na daňový úřad, počítejte s tím, že úředníci uvidí i obraty týkající se vašich soukromých záležitostí, od výběru hotovosti v bankomatu, přes platbu za rodinnou večeři v restauraci, až po koupi nové kuchyňské linky do bytu.
  • Musíte zvážit, zda se vám takové „šetření“ vyplatí z účetního hlediska, hlavně v případě, pokud platíte účetnímu za každou položku, tedy za každý jeden pohyb na bankovním účtu – tak zbytečně přeplatíte na soukromých transakcích a zkomplikujete si i vypracování daňového přiznání.
Bezhotovostní platba
Využívat soukromý účet na podnikatelské účely se vyplatí hlavně začínajícím podnikatelům.

Jak vybrat vhodný podnikatelský účet?

Hlavní výhodou samostatného účtu pro podnikatelské účely je hlavně rozdělení firemních a osobních peněz. Banky nabízejí různé typy podnikatelských účtů a balíčků služeb podle toho, jaký typ podnikání zájemce provádí, můžete zde proto najít jednoduché účty pro malé nebo začínající podnikatele, účty pro svobodná povolání, ale i náročnější byznys účty.

Samozřejmě, jako první vás bude zajímat cena, resp. náklady na zřízení a vedení podnikatelského účtu. Jsou obvykle dražší než v případě běžných osobních účtů. Podnikatelské účty zdarma jsou vzácné, ale můžete je najít například v nabídce internetových bank. Některé vám k němu dokonce vystaví i platební kartu, což vaše každodenní fungování pouze usnadní.

U většiny bank závisí množství služeb v balíku (odeslané platby do zahraničí, výběry z bankomatů) od ceny za vedení účtu. Někde lze po splnění určitých podmínek získat různé slevy z poplatku za vedení účtu. Většinou se odvíjejí od toho, zda své konto i aktivně využíváte a kolik transakcí na něm měsíčně provedete, například inkasa, trvalé příkazy, ale i platby přes internet či mobil banking. Odpustit měsíční poplatek vám však mohou také podle výšky průměrného kreditního zůstatku na účtu..

Položte si tedy nejdříve otázku, jak velkou aktivitu na svém podnikatelském účtu očekáváte. Maloobchodník, například provozovatel e-shopu s velkým objemem plateb, může ocenit účet, na kterém se za žádnou z příchozích a odchozích plateb nepřiplácí. Pokud každý den měníte velké množství drobných mincí, také si ověřte, kolik za takovou operaci zaplatíte.

Budete potřebovat účet v cizí měně nebo provádět platby do zahraničí? Pak hledejte účet, v jehož rámci je budete mít v balíku zdarma. Některé banky si mohou účtovat procentuální poplatek z celkové výšky transakcí. Pokud tedy uskutečníte platby do zahraničí za 10 000 eur a výše poplatku se bude rovnat 0,5 % z výše transakce, na konci měsíce budete lehčí o 50 eur.

Pro podnikatele, kteří mají měsíčně hodně transakcí a neradi se zatěžují neustálým kontrolováním a počítáním obratů, jsou vhodné balíky, které v rámci základní ceny za služby nabízejí neomezené platby. Takto může živnostník bez problémů platby přijímat, odesílat přes internet či mobil banking, nebo platit kartami doma i v zahraničí, aniž by musel počítat počet pohybů na účtu. Jiné účty jsou zase postavené na flexibilitě – podnikatel zde platí pouze za služby, které opravdu využije.

Náklady na vedení podnikatelského účtu se mohou odvíjet i od typu platební karty či využívání rozličných SMS a e-mailových notifikací, které vás informují o pohybech na účtu. V některých případech jsou mimo základní ceny balíčku i pravidelné měsíční výpisy o aktuálním stavu na účtu, takže si za ně také připlatíte. Dobře si proto ověřte, co všechno zahrnují a nezahrnují měsíční poplatky za účet, protože mohou výrazně navýšit vaše měsíční výdaje.

Peněžní hotovost
Typ účtu nebo podnikatelského balíku v bance si vybírejte podle objemu transakcí a specifických potřeb, které jako OSVČ nebo firma máte.

Co potřebujete na založení podnikatelského účtu?

V mnoha případech vám postačí doklad totožnosti, čili občanský průkaz nebo pas, a doklad o oprávnění vykonávat podnikatelskou činnost, čili kopie živnostenského listu, která není starší než 3 měsíce. Při zřizování podnikatelského účtu se uvádí buď obchodní jméno společnosti nebo jméno podnikatele – živnostníka, který bude účtem disponovat.

Chcete-li svůj podnikatelský účet zpřístupnit dalším osobám, například účetnímu, musíte bance přinést i notářsky ověřené zplnomocnění dané osoby či externí firmy na dispoziční práva k účtu.

Nezapomeňte číslo svého účtu nahlásit i na příslušném daňovém úřadě, ale i sociální a zdravotní pojišťovně. Totéž platí v případě, pokud byste se rozhodli otevřít si nový, například samostatný podnikatelský účet. O této změně musíte daňový úřad informovat do 30 dní, ať už osobně, poštou nebo elektronicky.

  • Komentáre
  • Podobné články
0
Novinky Technologie

Jeff Bezos mluví o svých plánech kolonizovat měsíc

0
Finance Rady a tipy

Nejlepší software pro správu účetnictví pro podnikatele

0
Online Marketing Technologie

10 tipů, které vám pomohou propagovat byznys na Instagramu

Navigácia

Magazíny