Proč je marketingový audit důležitý i pro malé firmy?

Marketingový audit je důkladná revize současných aktivit, strategie, plánů a cílů. Už na začátku podnikání je důležité získat přehled o tom, jaké marketingové aktivity přinášejí výsledky, a ve kterých nemá smysl pokračovat. Úspěšný audit odhalí silné a slabé stránky vaší strategie, díky čemuž uděláte lepší rozhodnutí o tom, jak v budoucnu rozmístit své zdroje.

Marketingový audit potřebuje každá společnost, která přehodnocuje svou obchodní strategii, rozrůstá se a rozvíjí portfolio svých produktů či služeb. Provádění každodenních povinností, které jsou nezbytné pro chod začínající firmy, zabírá velké množství času. Podnikatelé kvůli tomu často ztrácejí přehled o cílech společnosti. V takovém případě může být obtížné vzpomenout si, proč byla navržena konkrétní strategie a ještě obtížnější vyhodnotit, zda je úspěšná. Díky auditu dokáže každý podnikatel udělat krok vzad a podívat se na věc s nadhledem.

Opravte vzniklé chyby co nejdříve

Marketingový audit má nezanedbatelnou výhodu především pro malé firmy, které nemusí disponovat finančními prostředky a pracovní silou, jimiž by mohli plýtvat. Zjednodušeně řečeno, nemohou si dovolit investici do neefektivního marketingu. Proto je důležité, aby úspěch jednotlivých aktivit a celkové strategie vyhodnotili už v začátcích. Malé společnosti většinou nemají vlastní marketingové oddělení, takže odpovědnost může ležet na bedrech lidí, kteří nemají potřebné zkušenosti. To vede k menším či větším chybám a často i promarněného rozpočtu. Všimněte si je co nejdříve.

Vystavte se novým nápadem a odlišným strategiím

Součástí auditu je hloubkový průzkum vašeho podnikání a momentálních aktivit, ale i externích faktorů. Výzkumný proces vám pomůže objevit nové nápady, které můžete vyzkoušet. Dělá vaše konkurence něco, co ve vaší strategií chybí? Změnilo se něco na trhu, na kterém působíte? Díky průzkumem zjistíte, jaký je momentální tržní standard, kdo je váš nejsilnější konkurent a jaké aktivity mají nejvyšší potenciál.

Analýza v startupu
Zjistěte, jakým aktivitám se věnuje vaše konkurence a upravte na základě nich svou strategii.

Poznejte marketingové prostředí vaší společnosti

Množství podnikatele tento krok přehlíží, což je velká škoda. Detailní analýza podnikání z marketingového hlediska je pravděpodobně nejdůležitější součástí auditu. Klíčové jsou odpovědi na tyto otázky:

  • Jaké zdroje využívá vaše společnost pro účely marketingu?
  • Jaký je podíl mezi interními a externími zdroji?
  • Kolik času věnují vaši zaměstnanci nebo partneři marketingovým aktivitám?
  • Jsou na tuto práci dostatečně školení?
  • Jaké výsledky přinášejí externí specialisté?
  • Chápe váš tým smysl marketingových aktivit?

Odpovědi vám pomohou provést potřebné změny na pracovišti, zvážit návratnost investice a porovnat efektivitu práce s časem, který vám zabere.

Proveďte novou SWOT analýzu

Kvalitní výzkum může trvat relativně dlouhou dobu a ve společnostech, které pracují rychlým tempem, nemusí být vždy dostatek času na detailní analýzu. Provedením SWOT analýzy lze přehodnotit svou strategii a zdokumentovat nové vědomosti, které jste na začátku svého podnikání neměli. SWOT analýza se skládá z analýzy vnitřních faktorů – silné a slabé stránky (Strengths and Weaknesses) a vnějších faktorů – příležitosti a hrozby (opportunities and threats). Zaměřte se na faktory, které si všimne i zákazník, které jsou pro něj důležité a které ovlivňují jeho vztah s vaší značkou.

Marketingový audit vám dovolí znovu se zaměřit na základy. Připomene vám hlavní obchodní a marketingové cíle společnosti, kterým ve výsledku lépe přizpůsobíte své aktivity. Návrat k základům vám pomůže získat jasný přehled o tom, kam vaše společnost směřuje.


  • Komentáre
  • Podobné články
0
Rady a tipy Zdraví

Jak správně sedět u počítače, pokud za stolem trávíte dlouhý čas

0
Novinky Technologie

Největší technologické novinky tohoto podzimu

0
Rady a tipy

5 důvodů proč je grafický design prioritou

Navigácia

Magazíny