Kvůli koronaviru můžete odložit daňové přiznání

Poplatník, kterému vznikne povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok 2019, je povinen podat daňové přiznání v řádné lhůtě do 31.3.2020. Vzhledem k nelehký situaci, které v období podávání daňového přiznání čelíme, jsou přípustné výjimky. Kdo je může využít?

24.3.2020: V souvislosti se situací způsobených šířením viru Covid-19 vychází Ministerstvo financií poplatníkem vstříc. Neuplatní sankce v případě nedodržení zákonných lhůt pro podání daňových přiznání daně z příjmů fyzických a právnických osob, pokud si daňový subjekt splní tuto povinnost do 1. července 2020. Ministerstvo financií zároveň slibuje prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem.

Prominutí příslušenství daně z příjmů fyzických osob tak, aby byla zajištěna tolerance pozdního podání daňových přiznání a úhrady daně až do 1. 7. 2020 se vztahuje na všechny poplatníky podávající přiznání k dani z příjmů, a to jak na podnikající fyzické osoby (OSVČ), tak na nepodnikající, tj. i ty, kteří povinně ze zákona o daních z příjmů nebo dobrovolně podávají daňové přiznání. Týká se tedy i těch poplatníků, kteří mají příjmy ze zaměstnání, příjmy z nájmu nebo ostatní příjmy, případně jejich vzájemné kombinaci či kombinaci s příjmy z podnikání.

Změny se týkají i lektronické evidence tržeb

Ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb účinné od 1. května. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé jakkoliv dotčení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.

Hlavní informační telefonní linka Finanční správy je dostupná na čísle 225 092 392. K dispozici je od pondělí do pátku v čase 9:00-17:00, připraveno kvalifikovaně odpovídat a radit je více než 100 metodiků.

  • Komentáre
  • Podobné články
0
Lifestyle Novinky Rady a tipy

Jak napsat a vydat knihu a dokáže vůbec kniha autorovi vydělat?

0
Lifestyle Novinky Rady a tipy

Leadership na dálku: HR expertka radí, jak řídit tým v homeoffice režimu

0
Lifestyle Rady a tipy

5 jazyků uznání na pracovišti – kterým mluvíte vy?

Navigácia

Magazíny